Kazalnik

K5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija