Kazalnik

K5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija