Kazalnik

K5.5 Umrljivost zaradi raka dojke

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija