Kazalnik

K5.7 Umrljivost zaradi samomora

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija