Projektna skupina ''Šentjur-zdravo mesto'' v skrbi za krepitev zdravja v Šentjurju

Promocija državnih presejalnih programov Svit, Zora in Dora v Šentjurju.

SLIKA 1: Promocija državnih presejalnih programov Svit, Zora in Dora v Šentjurju.

V skrbi za zdravje občanov so se v občini Šentjur v projektno skupino ''Šentjur-zdravo mesto'' povezale tri interdisciplinarne skupine, ki so predhodno samostojno delovale na območju občine:

  • Lokalna skupina za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v občini Šentjur,
  • projektna skupina ''Šentjur-zdravo mesto'' in
  • Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občini Šentjur.

Teden zdravega mesta v Šentjurju, 12. april 2023.

SLIKA 2: Teden zdravega mesta v Šentjurju, 12. april 2023.

Razširjeno projektno skupino ''Šentjur-zdravo mesto'' sestavljajo predstavniki Občine Šentjur, Centra za krepitev zdravja Šentjur, Razvojne agencije Kozjansko, Območne enote Celje NIJZ, svetovalne službe osnovnih šol, Vrtca Šentjur, Urada za delo Šentjur, Ljudske univerze Šentjur, Rdečega križa - Območnega združenja Šentjur, Mladinskega centra Šentjur, Policijske postaje Šentjur, Centra za socialno delo-enote Šentjur pri Celju, Doma starejših Šentjur, Šolskega centra Šentjur, Območne obrtno - podjetniške zbornice Šentjur ter Društva Skrinja Šentjur. Skupino koordinira vodja oddelka za družbene dejavnosti Občine Šentjur.

Projektna skupina je v ožji sestavi pripravila Dolgoročni načrt za ohranitev in krepitev zdravja prebivalcev v občini Šentjur 2022–2030. Izvajanje ukrepov v skladu s strateškimi usmeritvami je natančneje opredeljeno v dvoletnih akcijskih načrtih projektne skupine.

Z leve: Alojz Antlej, ambasador Programa Svit, Tatjana Škornik Tovornik, Območna enota Celje NIJZ, mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur.

SLIKA 3: Z leve: Alojz Antlej, ambasador Programa Svit, Tatjana Škornik Tovornik, Območna enota Celje NIJZ, mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur.

Eden izmed ukrepov akcijskega načrta je vsakoletna izvedba Tedna zdravega mesta Šentjur. Letos je osrednja prireditev Tedna zdravega mesta Šentjur potekala 12. aprila 2023 na Mestnem trgu v Šentjurju pod naslovom Skrb za krepitev zdravja. S predstavitvenimi stojnicami in s svojimi aktivnostmi so sodelovale številne organizacije in društva s področja zdravstva, zdrave pridelave hrane, športa, kulture, sociale in šolstva.  Program so soustvarjali sodelavci iz Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Šentjur in sodelavci Območne enote Celje NIJZ ter Društva za boj proti raku regije Celje, v sodelovanju z ambasadorjem Programa Svit.

Ekipa Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Šentjur in zobozdravstvene ambulante Ferdent na prireditvi o zdravju v Šentjurju.

SLIKA 4: Ekipa Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Šentjur in zobozdravstvene ambulante Ferdent na prireditvi o zdravju v Šentjurju.

Strokovnjaki Centra za krepitev zdravja Šentjur so izvajali testiranje telesne pripravljenosti »Ali sem fit«, izvajali čuječe okušanje hrane v sodelovanju z lokalnimi ponudniki ter  predstavljali skrb za življenje brez tobaka in zmanjšanje pitja alkohola. Prav tako so udeleženci prireditve prejeli informacije o ohranjanju ustnega zdravja.

Ekipa Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Šentjur, ki je na prireditvi izvajala preizkus hoje na dva kilometra.

SLIKA 5: Ekipa Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Šentjur, ki je na prireditvi izvajala preizkus hoje na dva kilometra.

Strokovnjaki NIJZ, Območne enote Celje, so z ambasadorjem Svit in Društvom za boj proti raku regije Celje udeležence prireditve motivirali za udeležbo v državnem presejalnem Programu Svit, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju in preprečevanju raka na debelem črevesu in danki; zainteresirane obiskovalce so popeljali skozi napihljiv model debelega črevesa in jih seznanjali z bolezenskimi spremembami, ki se lahko v črevesu pojavijo. Prav tako so udeleženke motivirali za udeležbo v presejalnem programu Dora za zgodnje odkrivanje raka na dojki ter presejalnem programu Zora za zgodnje odkrivanje in preprečevanjem raka na materničnem vratu. Številne udeležence prireditve, odrasle in tudi otroke, so spodbudili k čim večji skrbi za zdravje in zdrav način življenja ter jih seznanjali s splošnimi priporočili za zdravje, ki so zapisana v Evropskem kodeksu proti raku.

Avtorji:

Anja Strmšek, Tatjana Škornik Tovornik, Ksenija Lekič, Nuša Konec Juričič, Lea Peternel

OE Celje, NIJZ

Nazaj na Dobre prakseeast