Mestna občina Nova Gorica je prejela naziv Občina zdravja 2024

Na slavnostni podelitvi nagrad Zlati kamen 19. marca 2024 je Nacionalni inštitut za javno zdravje že peto leto zapored podelil priznanje občini, ki je bila v preteklem letu še posebej aktivna v pristopih za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev. Naziv Občina zdravja 2024 je prejela mestna občina Nova Gorica. 

V ožji izbor so se poleg občine MO Nova Gorica uvrstile občine Markovci, MO Celje, Komen, Radovljica, Domžale, Gornja Radgona, MO Novo Mesto in Radlje ob Dravi. Vse izbrane občine odlikuje aktivni odnos lokalnih skupnosti do zdravja svojih prebivalcev in razumevaje zdravja v najširšem pomenu te besede.

Odlike letošnje Občine zdravja je izpostavil vodja strokovne komisije za izbor Občine zdravja - Radivoje Pribaković Brinovec, dr. med., spec., predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ.

Mestna občina Nova Gorica med občinami finalistkami izstopa z izjemno širokim naborom aktivnosti za zdravje in z jasno usmerjenostjo v skupnostni pristop k zdravju. Številne strukture in iniciative povezujejo občino, prebivalce, vladne in nevladne organizacije ter podpirajo in udejanjajo skupnostni pristop k zdravju. To se kaže tako v delovanju Sveta za zdravje in lokalne akcijske skupine, kot v projektnem svetu Zdrava mesta. Tudi soodločanje Novogoričanov o porabi občinskih sredstev je že uveljavljeno. Na področju zelenega prehoda v Novi Gorici že izvajajo ukrepe na področju trajnostne mobilnosti, s katero želijo zmanjšati uporabo avtomobilov in prehod na druge oblike prevoza.

Vrednosti ključnih kazalnikov zdravja so se v MO Nova Gorica v zadnjih letih nenehno izboljševale, med njimi izpostavljamo nižjo bolniško odsotnost z dela kot drugod v Sloveniji, znižanje stopnje samomorilnosti skupaj z ustrezno porabo zdravil za zdravljenje duševnih motenj ter izrazito rast odzivnosti v presejalna programa ZORA in DORA. To kaže na dostopnost in uspešnost preventivnih programov v lokalni skupnosti. Manj je tudi hospitalizacij zaradi astme pri otrocih in mladostnikih ter poškodb v transportnih nezgodah.

Mestna občina Nova Gorica uspešno krepi občutek skupnosti, spodbuja kulturni, socialni in gospodarski razvoj ter s tem pomembno vpliva na kakovost življenja in zdravje njenih prebivalk in prebivalcev. 

O štirih regijskih zmagovalkah – prejemnicah nagrad Zlati kamen pa preberite tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj na Obvestilaeast