Občina zdravja 2020 je občina Tolmin

Obcina Tolmin

Na konferenci Zlati kamen 2020, ki se je odvijala 11. februarja v Ljubljani, je nagrado Občina zdravja za leto 2020 prejela Občina Tolmin.

Občina Tolmin uresničuje Razvojni program 2013-2020, v katerem se je zavezala k ohranitvi mreže javne zdravstvene službe z različnimi ukrepi, med drugim tudi z Regijsko štipendijsko shemo, namenjeno zagotavljanju zadostnega števila zdravstvenih delavcev v občini. Skrb za zdravje v Tolminu razumejo celovito, z ukrepi, ki povezujejo različne službe in dejavnosti.

Občina Tolmin je ena izmed občin, ki staršem prispeva pomoč ob rojstvu otroka. S sprejetjem programa za mlade, ki je nastal v participativnem procesu mladih in občine, je občina začrtala srednjeročno strategijo ter za to prejela tudi certifikat Mladim prijazna občina. Poleg Mladinskega centra je v občini začel delovati tudi Center za otroke Mala hiša. V Tolminu podpirajo preventivne programe Centra za socialno delo, kot so Prostovoljno delo mladih, Delo z rejenci in nadomestnimi družinami, Program TOM telefon, Program Uživaj dan in ne bodi sam, Aktivna starost – sožitje generacij. Posebej izpostavljamo sofinanciranje programa pomoči na domu, ki ga izvaja Center za socialno delo, ter programa družinskega pomočnika. Občina preko neprofitnih najemnin in subvencioniranja tržnih najemnin pomaga socialno šibkejšim, skrbi tudi za boljšo mobilnost starejših. Skrb za starejše se kaže tudi v podpori nevladnim organizacijam. V Tolminu se zavedajo problematike zasvojenosti. Med drugim na njenem območju že leta deluje terapevtska skupnost Srečanje. Občina skrbno investira v zdravstveni dom, ki pokriva obsežno območje v Zgornjem Posočju, ter v športno infrastrukturo, namenjeno širokemu krogu uporabnikov.

Časovni trendi kazalnikov Zdravje v občini se izboljšujejo. Med kazalniki, ki so na območju občine Tolmin boljši od slovenskega povprečja so rezultati telesnega fitnesa otrok, prekomerne prehranjenosti otrok, visoka je odzivnost v preventivne programe, pozitiven je kazalnik prejemnikov zdravil (sladkorna bolezen, povišan krvni tlak), zmanjšujejo se novi primeri raka in umrljivost zaradi vseh vrst raka, izboljšujeta se kazalnik poškodovanosti v transportnih nezgodah in prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji, zaznan je tudi trend padanja kazalnika zlomi kolka pri starejših prebivalcih in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, v primerjavi s slovenskim povprečjem je nižja tudi bolniška odsotnost.

Ostale regijske finalistke v letu 2020 so bile občine Ljutomer, Ptuj, Črna na Koroškem, Velenje, Mokronog-Trebelno, Kočevje, Jesenice in Pivka.

Nazaj na Obvestilaeast