Občina zdravja - Katere lokalne skupnosti naredijo največ za zdravje svojih prebivalcev

Obcina Zdravja

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v projektu »Zdravje v občini« že več let spremljamo različne kazalnike zdravja za vsako od 212 slovenskih občin. Enkrat letno pripravimo publikacije za vsako posamezno občino, saj se zavedamo pomena lokalnega okolja za zdravje prebivalcev in želimo odločevalce na lokalni ravni spodbuditi k večji aktivnosti na področju zdravja. Zdravje namreč sodi med najpomembnejše prvine kakovosti življenja v nekem okolju. Tega se zavedajo tudi v vodilnem slovenskem projektu za spremljanje razvoja na lokalni ravni Zlati kamen, s katerim NIJZ sodeluje od leta 2018. V letošnjem letu bosta NIJZ in Zlati kamen prvič podelila nagrado Občina zdravja za občino, ki je prepoznala zdravje kot pomembno vrednoto in je v preteklem letu izstopala po aktivnostih za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev.

Občina zdravja ni občina, ki ima najbolj zdrave občane

Zdravje je človekova največja vrednota. Je temelj razvoja in blagostanja posameznika in celotne družbe. Nastaja tam, kjer ljudje živijo in delajo, kjer se družijo in preživljajo prosti čas. Odgovornost za zdravje zato ni samo stvar vsakega posameznika in nacionalne politike, ampak v veliki meri tudi odgovornost odločevalcev na lokalni ravni. S to akcijo ne želimo zgolj nagraditi občine, kjer so občani najbolj zdravi, saj je zdravje posledica mnogih dejavnikov. Z novo nagrado Občina zdravja želimo spodbujati lokalne skupnosti prav v vsaki slovenski občini k aktivnemu odnosu do zdravja prebivalcev ter odkrivati in širiti najboljše prakse s tega področja.

Izbrali smo občino, ki je za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev, naredila največ

Izbor Občine zdravja poteka po vnaprej določenih kriterijih. Med njimi je poleg zdravstvenih kazalnikov Zdravja v občini ključna zainteresiranost in aktivnost občine za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev. Pri tem smo upoštevali določene dejavnosti (občinska strategija in akcijski načrt za zdravje, delovanje lokalne skupine za zdravje, vključenost v projekte in druge aktivnosti, povezane z zdravjem) ter podatke o deležu občinskega proračuna, namenjenega področju zdravja v najširšem pomenu besede. Vsaka izmed devetih območnih enot NIJZ je nato izmed občin v svoji zdravstveni regiji izbrala po eno regijsko finalistko, izmed teh pa je nato strokovna komisija izbrala zmagovalno občino. Strokovna komisija za izbor Občine zdravja je neodvisno strokovno telo, ki vključuje predstavnike NIJZ, Ministrstva za zdravje, Onkološkega inštituta Ljubljana, Urada za makroekonomske analize in razvoj ter Zlatega kamna.

Nazaj na Obvestilaeast