Zdravje v občini 2024: novi podatki o zdravju prebivalcev slovenskih občin

Kazalniki na letni ravni ali v večletnih povprečjih vključujejo podatke leta 2022, izjema so kazalniki o novih primerih raka, ki vključujejo podatke do leta 2020. Pregled podatkov kaže, da nas je bilo v letu 2022 nekoliko več, postali smo še malo starejši, bolj izobraženi in delovno aktivnejši. Ob tem smo nekoliko shujšali, bili več bolniško odsotni in se posluževali več pomoči na domu. Ponovno smo zabeležili zmanjšan vpliv alkohola na naše zdravje. Na splošno je bilo kazalnikov, ki so se izboljšali, več kot tistih, ki so se poslabšali.

Veliko kazalnikov kaže na izboljšanje zdravja

Telesna pripravljenost in prekomerna prehranjenost otrok sta se začeli počasi vračati k vrednostim izpred pandemije covida-19. 89 občin je izboljšalo kazalnik telesnega fitnesa otrok. Kazalnik deleža prekomerne prehranjenosti šolskih otrok se je  izboljšal v veliki večini občin, in sicer v 196 občinah, tako da se je skupna vrednost kazalnika na ravni Slovenije izboljšala za 13 %. Tako je bilo lani že 73 občin boljših od slovenskega povprečja (leto pred tem je bilo takih 65 občin). Ob tem se je krivulja prekomerne prehranjenosti otrok po dveh letih ponovno obrnila navzdol.

Povečano varnost cestnega prometa nam kažeta dva kazalnika. Že osmo leto zapored beležimo pozitivni trend zmanjševanja stopnje poškodovanih v transportnih nezgodah, ki se je v letu 2022 izboljšala za dodatnih 6 %. Prav tako se je tudi nekoliko (za pol odstotka) zmanjšal delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji, enako ugodno se zmanjšujejo tudi bolezni, neposredno pripisljive alkoholu.

Nadaljuje se trend zmanjševanja števila primerov hospitalizacij zaradi astme pri otrocih in mladostnikih, ki so se zmanjšali za dodatnih 11 % v primerjavi s prejšnjo objavo. 

Beležimo tudi manj primerov hospitalizacij zaradi možganskih (za 2,7 %) in srčnih kapi (za 3,2 %). Za 2,5 % je manj zlomov kolka pri starejših osebah. Nekoliko se je zmanjšalo tudi število prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni (za 1 %).

V letu 2022 se je, po presežni umrljivosti zaradi covida-19 v prejšnjih letih, zmanjšala umrljivosti prebivalcev prikazana po občinah stalnega bivališča, kar se odraža tudi pri posameznih vzrokih umrljivosti, tako pri zmanjšani umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja, rakavih obolenj in samomorov.

Stopnje novih primerov raka so v letu 2022 nekoliko padle, predvsem na račun raka želodca ter raka debelega črevesa in danke. 

Nekateri kazalniki kažejo na slabše zdravje 

V devetletnem trendu opažamo stalno naraščanje bolniške odsotnosti, ki je v letu 2022 ponovno narasla za skoraj 12 %. Sicer pa se je število dni nezmožnosti za delo na zaposlenega v primerjavi z letom 2016, ko smo prvič objavili kazalnike na ravni občin, v povprečju zvišalo s 13 na 22 dni. Bolniška odsotnost je v bila letu 2022 v 134 občinah nad slovenskim povprečjem (v letu 2021 je bilo takšnih 127 občin), pri čemer se je stanje poslabšalo v kar 175 občinah.

Za 5,4 % se je povečalo število prejemnikov pomoči na domu. 

Po večletnem pozitivnem trendu zmanjševanja prejemnikov zdravil zaradi duševnih težav smo v letu 2022 ponovno zabeležili rahel porast, in sicer za 0,3 %.

Udeležba v presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka se skoraj ni spremenila

Udeležba žensk v presejalnem programu ZORA se je po prejšnjem opaznem dvigu zmanjšala za slabe pol odstotka in je v letu 2022 predstavljala 71,4 %. Prav tako se je za 0,3 % zmanjšala tudi udeležba v presejanem programu DORA in je znašala dobrih 77,8 %.

Kazalnik odzivnosti Programa Svit za odkrivanje raka debelega črevesa in danke je v letu 2022 ostal skoraj nespremenjen in znaša 63,4 %.

Podrobnejše podatke lahko najdete v spletnih zdravstvenih profilih občin.

Novosti

  • Osrednja tematika letošnje objave je zdrava skupnost. Ugotavljali smo, katere značilnosti občin lahko prispevajo k izboljšanju zdravja prebivalcev v lokalnih skupnostih. Katere oblike in načini vzpostavitev partnerstev za krepitev zdravja na lokalni ravni obstajajo ter kako okrepiti strateško povezovanje, si lahko preberete v osrednji vsebini letošnjih kratkih publikacij.
  • Letos objavljamo nov kazalnik Precepljenost proti humanemu (človeškemu) papilomavirusu (HPV). HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba na svetu, saj raziskave kažejo, da se večina spolno aktivnih oseb vsaj enkrat v življenju okuži s HPV. Cepljenje proti okužbi s HPV je učinkovit javnozdravstveni ukrep, s katerim preprečujemo tako okužbo s HPV kot tudi bolezni, ki jih ta okužba povzroča, predvsem raka na materničnem vratu. Cepljenje proti HPV skupaj s presejalnim programom ZORA predstavlja učinkovit ukrep za izkoreninjenje raka materničnega vratu. Kakšna je precepljenost proti okužbam s HPV v vaši občini, si lahko preberete v letošnji objavi. Definicija in podroben opis kazalnika je tukaj.
  • Podrobne opise drugih kazalnikov, njihov namen in metode izračuna si lahko ogledate v publikaciji Metodološka pojasnila na naslednji povezavi.
 

Pozorno pri interpretaciji podatkov o spremembah kazalnikov

Ker kazalnike v letošnjem letu objavljamo že deveto leto zapored, to omogoča tudi časovno primerjavo za nazaj. Vendar je potrebno spremembe med obdobji interpretirati pazljivo in upoštevati tudi dejstvo, da v občinah z majhnim številom prebivalcev tisti kazalniki, ki kažejo manj pogoste dogodke, kot so obolevanje in smrti zaradi posameznih vzrokov, močno zanihajo že pri nekaj primerih več ali manj. Ta pojav smo skušali uravnotežiti z izračunavanjem kazalnikov iz večletnih povprečij (v nekaterih primerih tudi 10-letnih). Podatki za vsako posamezno občino ter izračunane absolutne in relativne razlike med lansko in letošnjo objavo so dostopni v tabeli na spletni strani Zdravja v občini.

 

Vabimo vas, da si ogledate zdravstvene profile vaših občin in izveste, kako zdravi ste v vaši občini!

Nazaj na Obvestilaeast