Kazalnik

K1.5 Stopnja delovne aktivnosti

Polni naziv kazalanika

Delovno aktivni prebivalci med 15. in 64. letom starosti

Kratek naziv kazalnika
Stopnja delovne aktivnosti
Področje, podpodročje
Prebivalci in skupnost
Namen in utemeljitev kazalnika

Stopnja delovne aktivnosti, torej delež delovno aktivnega prebivalstva, velja za ključni socialni kazalnik za analitično preučevanje razvoja na trgu dela. Za posameznika redno delo predstavlja gotovost za prihodnost in s tem večjo samozavest pri življenjskih odločitvah, ki zadevajo eksistenco in ustvarjanje družine. Z boljšimi eksistencialnimi izhodišči je posameznik bolj samozavesten v odnosu do družbe, kar se odraža na vseh nivojih bivanja in tudi na zdravstvenem stanju. Gmotno stanje velikokrat posredno in neposredno vpliva na možnosti za zdrav življenjski slog. Izguba redne zaposlitve se odraža tudi na samozavesti in s tem posredno vpliva na večje tveganje za pojav duševnih bolezni, predvsem motenj razpoloženja.

Definicija kazalnika

Stopnja delovne aktivnosti je odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva, starega med 15 in 64 let po občinah stalnega prebivališča.

Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe, stare med 15 in 64 let. 

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Kazalnik Stopnja delovne aktivnosti prikazuje odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva, starega med 15 in 64 let med vsemi prebivalci, starimi med 15 in 64 let.

Stopnja delovne aktivnosti 

=Število delovno aktivnih prebivalcev (15-64 let)Število vseh prebivalcev(15-64 leto)×100

Viri podatkov za slovenijo

Prebivalstvo , Statistični urad Republike Slovenije.

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno, razpoložljivi so od leta 2002 dalje.

Viri in literatura

Statistični urad Republike Sloveniji (http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-009-MP.htm). 

Opombe

Vir kazalnika je administrativen, vir podatkov za aktivnost je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, ki se polni iz M-obrazcev.

Pripravila: Metka Zaletel Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast