Kazalnik

K4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)

Polni naziv kazalanika

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih mlajših od 20 let

Kratek naziv kazalnika
Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Astma predstavlja pomembno breme zaradi slabše kakovosti življenja. Sodi med obstruktivne bolezni dihalnih poti in je pri otrocih najpogostejša kronična bolezen, prizadene pa tudi številne odrasle. Z večjo prevalenco astme so povezani številni dejavniki tveganja: genetski (v odrasli dobi ženski spol, v otroštvu moški spol in dednost), prehranski, biološki (infekti spodnjih dihal, prisotnost domačih živali), prenatalni in perinatalni faktorji, kajenje (aktivno in pasivno) ter okoljska izpostavljenost. Vpliv onesnaženega zraka na zdravje je kompleksen. Eden od osnovnih onesnaževalcev zraka so prašni delci, ki nastajajo pri gorenju fosilnih goriv. Najbolj nevarni delci so manjši od μg , ki prodrejo globoko v pljuča, v pljučne mešičke. Rezultati epidemioloških študij, v
katerih so preučevali kratkotrajno izpostavljenost prašnim delcem PM10, kažejo na povečano stopnjo umrljivosti za obolenji dihal in kardiovaskularnega sistema, povečano število napadov astme pri otrocih in poslabšanje poteka že obstoječe astme, upad pljučne funkcije in povečano število vnetij dihalnih poti, zaradi česa se poveča število sprejemov otrok v bolnišnico. Zato je to velik javnozdravstveni problem za vse države, ne glede na njihovo stopnjo razvoja. Ker ima astma za mnoge bolnike velik negativni vpliv na vsakdanje življenje, je v ospredje obravnave postavljena primarna preventiva in urejenost astme in ne predpisovanje zdravil. Kazalnike zdravja je, za uspešno obvladovanje astme pri otrocih in mladostnikih ter spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti politike in programov preventive in zdravljenja, potrebno kakovostno spremljati.

Definicija kazalnika

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih opisuje število bolnišničnih obravnav zaradi astme pri otrocih in mladostnikih starih med 0 in 19 let na 1.000 otrok in mladostnikov v opazovanem koledarskem letu. Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev.

Enota mere

Stopnja na 1.000 prebivalcev.

Izračun kazalnika

Standardizirana stopnja bolnišničnih obravnav zaradi astme je razmerje med številom bolnišničnih obravnav z glavno odpustno diagnozo astme pri osebah mlajših od 20 let v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalcev starih od 0 do vključno 19 let sredi istega leta, pomnoženo s 1.000.

Kategoriji bolezni po MKB-10 klasifikaciji, ki sta vključeni v izračun, sta J45 in J46. Vključeni so le prvi sprejemi v bolnišnično obravnavo zaradi teh diagnoz.

Astma pri otrocih in mladostnikih

= Število bolnišničnih obravnav zaradi astme(0-19 let)Število prebivalcev(0-19 let)×1000

Za standardizacijo je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. V objavah 2016 je prikazano povprečje treh zaporednih let (2011-2013), v objavah od leta 2017 dalje pa povprečje petih zaporednih let.

Viri podatkov za slovenijo

Evidenca bolezni, zastrupitev in poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije.

Časovna razpoložljivost

Podatki o bolnišničnih obravnavah se objavljajo letno.

Viri in literatura

1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/)
2. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/StatWeb)
3. Health for All Database (https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-alldatabase/)
4. Centers for Disease Control and Prevention ,Asthma kids - Data and Statistics (http://www.cdc.gov/asthma/children.htm)

Pripravila: Victoria Zakrajšek Datum zadnje spremembe: marec 2017
Oglejte si kazalnik za vse občineeast