Kazalnik

K5.1 Umrljivost po stalnem bivališču

Polni naziv kazalanika

Stopnja splošne umrljivosti po stalnem prebivališču, če obstaja

Kratek naziv kazalnika
Umrljivost po stalnem bivališču
Področje, podpodročje
Umrljivost
Namen in utemeljitev kazalnika

Umrljivost je posredni kazalnik splošnega dobrega ali slabega zdravstvenega stanja v družbi. Podatki o umrlih odsevajo število, razporeditev in strukturo najtežjih bolezni med prebivalstvom. Uporabljajo se za oceno zdravstvenega stanja, učinkovito porazdelitev materialnih in človeških virov znotraj zdravstvenega sektorja, načrtovanje preventive, zdravstvenega varstva in vrednotenje aktivnosti. 

Definicija kazalnika

Stopnja splošne umrljivosti opisuje umrljivost, ne glede na vzrok smrti, v celotni populaciji na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. 

Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Za razliko od standardnega izračunavanja umrljivosti po običajnem bivališču, je za namen prikaza v Zdravju v občinah upoštevana občina zadnjega stalnega bivališča. Če stalnega bivališča v uradnih evidencah ni, se upošteva zadnje začasno bivališče. 

Enota mere

Stopnja na 100.000 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Standardizirana stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih v opazovanem koledarskem letu in številom vseh prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 100.000. 

Splošna umrljivost 

=Število umrlihŠtevilo vseh prebivalcev×100.000

Za izračun starostno standardizirane stopnje je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. 

V objavah je prikazano povprečje več zaporednih let. 

Viri podatkov za slovenijo

Baza umrlih, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o umrljivosti se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Health for All Database (http://data.euro.who.int/hfadb/)
  2. Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat
Opombe

Umrli se po občinah razvrščajo glede na zadnje stalno bivališče. Če stalno bivališče ne obstaja, se razvrščajo po začasnem bivališču. S tem v veliki meri korigiramo vpliv na umrljivost po občinah, ki ga ima prijava začasnega bivališča v obdobju pred smrtjo na začasnem naslovu Doma starejših občanov v drugi občini. 

V objavah 2016, 2017 in 2018 je umrljivost prikazana po običajnem bivališču in ni primerljiva z kasnejšimi objavami. 

Pripravili: Victoria Zakrajšek, Tatjana Kofol Bric Datum zadnje spremembe: marec 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast