Kazalnik

K5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja

Polni naziv kazalanika

Stopnja umrljivosti zaradi raka debelega črevesja in danke pred 75. letom starosti

Kratek naziv kazalnika
Umrljivost zaradi raka debelega črevesja
Področje, podpodročje
Umrljivost
Namen in utemeljitev kazalnika

Rak debelega črevesja in danke je med najpogostejšimi raki v Sloveniji. V zadnjih letih njegova pojavnost še narašča. Pojav raka debelega črevesja in danke povezujemo predvsem z nezdravim življenjskim slogom, kot je uživanje nezdrave prehrane, debelost, premalo gibanja. Na zmanjšanje pojavljanja raka debelega črevesja in danke lahko vplivamo z zdravim življenjskim slogom. Aktivnosti za izboljšanje vedenjskih dejavnikov tveganja so odgovornost posameznika in okolja v ožji in širši družbi, v kateri kot posamezniki živimo, delamo in se učimo. Lokalna okolja morajo omogočiti pogoje, da posameznik lahko izvaja aktivnosti, ki so koristne za zdravje. 

Mnogi, ki imajo zgodnjo obliko te bolezni, se je sploh ne zavedajo, ker se bolezen dolgo razvija brez očitnih bolezenskih znakov. Možnosti za ozdravitev so večje, kadar je bolezen odkrita v zelo zgodnji fazi. V ta namen je v Sloveniji vzpostavljen državni presejalni program za odkrivanje raka debelega črevesja in danke imenovan Program Svit. V Sloveniji letno za rakom debelega črevesja in danke zboli več kot 1.300 oseb, umre jih več kot 700. Relativno petletno preživetje bolnikov z rakom debelega črevesja se povečuje in je v obdobju 2001-2005 znašalo 58,5 % za moške in 57,1 % za ženske. 

Aktivnosti za povečanje osveščenosti prebivalcev o tej hudi bolezni ter o možnostih preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in ukrepanja s povečevanjem vključenosti v Program Svit lahko prispevajo k zmanjšanju pojavnosti bolezni in njenih posledic, vključno z umrljivostjo. 

Definicija kazalnika

Stopnja umrljivosti zaradi raka debelega črevesja opisuje umrljivost zaradi raka debelega črevesja in danke pred 75. letom starosti na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Stopnja na 100.000 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi raka debelega črevesja in danke je razmerje med številom umrlih zaradi raka debelega črevesja in danke pred 75. letom starosti v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalcev starih od 0 do vključno 74 let sredi istega leta, pomnoženo s 100.000. 

Kategorija bolezni po MKB-10 klasifikaciji, ki je vključena v izračun, je C18 – C21.

Umrljivost zaradi raka debelega črevesja in danke 

=Število prebivalcev umrlih zaradi raka debelega črevesja in danke(0-74 let)Število prebivalcev(0-74 let)×100.000

Za izračun starostno standardizirane stopnje je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. 

V objavah leta 2016 je prikazano povprečje več zaporednih let le za rak debelega črevesja, brez danke. 

Od vključno objav v letu 2017 je prikazano povprečje več zaporednih let za rak debelega črevesja in danke. 

Viri podatkov za slovenijo

Baza umrlih, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o umrljivosti zaradi raka debelega črevesja se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Zadnik V, Primic Žakelj M. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si (05.10.2015).
  2. SVIT (http://www.program-svit.si/sl/rak-na-debelem-crevesu-in-danki
Opombe

Kazalnik je bil vključen v objave 2016 in 2017.

Pripravila: Sonja Tomšič Datum zadnje spremembe: marec 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast